Projekt Digitální transformace společnosti PARABEL s.r.o. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005733 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení digitální úrovně ve společnosti PARABEL s.r.o prostřednictvím realizace opatření, která podporují digitalizaci procesů napříč celým podnikem.

Více zde: Publicita – Parabel