Klademe důraz na zelenou energii, proto jsme si začali vyrábět svou vlastní elektřinu ze slunce. V areálu firmy nově vznikla fotovoltaická elektrárna, která vyrobí 90 MWh elektrické energie za rok. Ta je prioritně spotřebována v provozu firmy, nebo je uložena do baterií. Díky záložnímu zdroji je zajištěný neustálý a plynulý provoz i v případě odstávek energie, čímž se eliminuje riziko výpadku našich služeb pro partnery. Veškerá technologie baterií, střídačů a silnoproudu je umístěna v kontejneru uzpůsobeném pro celoroční provoz.

Projekt byl dotačně spolufinancován Evropskou unií (REG.ČÍSLO: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021568).