Ve dnech 24.-25. června se konal v polské Varšavě třetí ročník ReBuild Ukraine se zaměřením na Health & Rehabilitation. Tuto akci přijel podpořit i náměstek Edvard Kožušník, který společně se švédskou Ministryní zdravotnictví měli úvodní řeč při zahájení této akce.

Speciálně zaměřený veletrh s konferencí reflektoval mezinárodní snahu o znovuobnovení zdravotní péče na Ukrajině. Cílem bylo umožnění propojení mezinárodních firem s ukrajinskými zástupci, a to jak ze soukromé, tak ze státní sféry.

V sekci národních pavilonů např. Nizozemska, Německa nebo Švédska nechybělo ani zastoupení české republiky formou ČOÚ za podpory MPO. Na společné expozici se představilo 16 českých firem za podpory Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.

Na expozici se prezentovalo 16 českých firem: 3Dees Industries, BMT, BTL Industries, CODACO Electronic, Comedeq, Chirastar KDT, ISOLIT-BRAVO, Linet, MEBSTER, MZ Liberec, OR-CZ, Parabel, PROFIL NÁBYTEK, ProSpon, VUP Medical, TSE Medical.

První den výstavy proběhlo oficiální zahájení s Číší vína, kde přivítání a úvodního slova se ujal pan Edvard Kožušník a velvyslanec pan Břetislav Dančák.

Historicky poprvé se spojilo několik firem a vzniklo porodnické a novorozenecké oddělení, tento koncept získal mnoho pozitivních ohlasů. ReBuild je pro nás zásadní přelom, kdy jsme si dlouho diskutovaný koncept odzkoušeli v praxi. Zájem ze strany návštěvníků dokazuje, že se jedná o krok správným směrem a již připravujeme podobnou realizaci i na dalších výstavách.

Jiří Plecitý, zástupce AVDZP pro podporu exportu a obchodu