Fotovoltaický systém ve společnosti Parabel s.r.o. s registračním číslem CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002439 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem tohoto projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace ve výrobním areálu firmy Parabel s.r.o. Tímto způsobem bude zajištěna výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie.

Více zde: Publicita