Vertikální trojosé portálové CNC
frézovací centrum s pevným stolem vč. příslušenství typ VPC 50
pojezd v ose X 2 940 mm
pojezd v ose Y 1 600 mm
pojezd v ose Z 500 mm
rozměry prac. stolu 3 400×1500 mm
nosnost stolu 3 000 kg