V rámci plnění enviromentálních cílů s důrazem na snižování CO2 emisí jsme nahradili spalovací přístroje pro údržbu firemního areálu novou technologií. Robotické sekačky využívají energii z fotovoltaiky, čímž ušetříme ročně v průměru 100 litrů paliva. Dalším pozitivním faktorem je eliminování hluku v okolí, díky čemuž se mohou zaměstnanci lépe soustředit na práci.