Sekačky nahrazeny moderními technologiemi

Sekačky nahrazeny moderními technologiemi

V rámci plnění enviromentálních cílů s důrazem na snižování CO2 emisí jsme nahradili spalovací přístroje pro údržbu firemního areálu novou technologií. Robotické sekačky využívají energii z fotovoltaiky, čímž ušetříme ročně v průměru 100 litrů paliva. Dalším...
Expo Polsko

Expo Polsko

Ve dnech 24.-25. června se zúčastníme veletrhu EXPO ve Varšavě na téma „rebuild Ukraine“ v oblasti zdravotnictví, kde se setkáme se zástupci Ukrajiny, Evropské unie a dalších zemí.